Impressum

Glavna urednica
Izabela Vrtar
i.vrtar@adriamedia.hr
01/4444-960

Web Editor
Neda Džakula
n.dzakula@adriamedia.hr

Suradnici
Domagoj Blažević, Marija Bota, Đurđica Božić, Filip Čargonja, Lorin Čerina, Tatjana Divjak, Marko Grubišić, Ivana Karapanđa, Gordana Kosijer, Kristina Lenard, Mare Milin, Jelena Iva Nikolić, Tomica Šćavina, Mirko Vragović

Fotografije i ilustracije
Shutterstock, Pepin Press

Cjenik oglašavanja (PDF)

Adria Media Zagreb d.o.o.

Generalna direktorica:
Ivona Čulo

Direktor prodaje medijskih rješenja
(print, digital, eventi):

Branimir Ceboci

Direktorica službe uredništva:
Mirta Lijović

Online Sales Manager:
Maja Štefanac
Tel.: +385 1 4444 966
m.stefanac@adriamedia.hr

Online Sales Manager:
Tatjana Krpan
Tel.: +385 1 4444 838
t.krpan@adriamedia.hr

Project Manager:
Dino Schatzl
d.schatzl@adriamedia.hr

Adria Media Zagreb d.o.o.
Oreškovićeva 6H/1, HR-10000 Zagreb
Tvrtka upisana u sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu, Tt-06/11384-2
MBS :080416877
OIB: 58576890942
IBAN otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski Trg 3a, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska
IBAN: HR5524020061100813723
Iznos temeljnog kapitala: 6.664.800,00 kn